GSL SERVICIOS DE PREVENCIÓN presenta la seva nova pàgina web i referma la seva col·laboració amb la consultora d’empreses CEDEC

GSL CONSULTORÍA E INNOVACIÓN és un conjunt d’empreses amb presència a tot el territori nacional l’objectiu del qual és oferir seguretat i tranquil·litat als clients a través dels seus diversos serveis. Des de fa més de 10 anys, més de 10.000 clients confien en els seus serveis de consultoria, desenvolupament tecnològic, formació, salut, servei de prevenció aliè i enginyeria.

GSL SERVICIOS DE PREVENCIÓN és una empresa del grup GSL CONSULTORÍA E INNOVACIÓN, que ofereix serveis i consultoria en prevenció de riscos laborals, vigilància de la salut laboral, així com formació en totes les matèries relacionades amb la prevenció de riscos laborals, dirigits tant a empreses com a administracions públiques, amb independència de la seva grandària o ubicació geogràfica.

GSL SERVICIOS DE PREVENCIÓN està convenientment acreditada en totes les especialitats que tracta en l’àmbit estatal, com ara seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia/psicosociologia i vigilància de la salut i, des de l’any 2007, compta amb la certificació del sistema de gestió de la qualitat UNE-EN ISO 9001, certificat actualment per Bureau Veritas.

En el marc de la seva aposta decidida per l’aplicació de les últimes tecnologies i la formació, GSL CONSULTORÍA E INNOVACIÓN ha dissenyat una nova pàgina web, que recull el catàleg de cursos que ofereix en serveis de prevenció, així com informació dels pròxims cursos a realitzar i informació del grup. A més, aquesta pàgina web nova compta amb un campus virtual per a la realització de cursos en línia.

L’objectiu de GSL SERVICIOS DE PREVENCIÓN és fomentar una cultura de la prevenció real entre empreses, basant-se en la formació com a mitjà i eina imprescindible per aconseguir aquest objectiu.

Col·laboració amb el Centro Europeo de Evolución Económica, S.A., CEDEC

GSL consultoría e innovación, col·labora des de juny de 2015 amb l’empresa de consultoria estratègica per a empreses CEDEC, Centro Europeo de Evolución Económica, S.A., líder en gestió, direcció i organització d’empreses des de 1965.

L’adequació dels controls interns, la millor organització dels recursos humans i l’optimització dels processos d’administració van ser les àrees d’actuació en què GSL consultoría e innovación i CEDEC van col·laborar per assolir les màximes cotes d’excel·lència empresarial, qualitat en el servei i el progrés i desenvolupament al seu mercat.

SOBRE CEDEC, Centro Europeo de Evolución Económica, SA

El Centro Europeo de Evolución Económica CEDEC és una consultora estratègica que té com a finalitat posar a l’abast de les empreses els sistemes d’organització que els són més eficients, a fi d’optimitzar-ne els resultats empresarials per assolir l’excel·lència empresarial i adaptar els sistemes organitzatius a les peculiaritats pròpies de cada classe d’empresa.

Creada a Espanya el 1971, en la seva llarga trajectòria CEDEC, ha participat en projectes de més de 44.000 empreses, en concret més de 12.000 a Espanya, i té una plantilla de més de 350 professionals altament qualificats en totes les seves seus, 80 de les quals a Espanya.

Amb seu a Brussel·les, a més d’Espanya, la consultora estratègica per a empreses és també present a França, Luxemburg, Itàlia i Suïssa.

L’evolució i la consolidació del Centro Europeo de Evolución Económica, com a consultora estratègica per a empreses es veu reflectida també en els nombrosos casos d’èxit d’empreses, tant nacionals com internacionals, que ofereixen de manera desinteressada la seva opinió sobre CEDEC i que es poden consultar en els diferents webs dels països on la consultora té seu http://www.cedec.es/es/testimonios i testimonis visuals en el seu canal de yout

ube https://www.youtube.com/channel/UCg86SZfSTgWFsRWz27OfW_g

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb:

Luis Feliu

Director del Dept. d’Estudis i Desenvolupament

CEDEC, SA

www.cedec.cat/ca

Tel.: 93 318 15 15

Adreça electrònica: web@cedec.es

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *